Jezici

U ranom uzrastu deca imaju sposobnost da usvajaju velikom brzinom neverovatan broj reči, a da toga nisu ni svesni. Oni uče jezik kroz igru i samim tim ga usvajaju na potpuno drugačiji način u odnosu na odrasle. Njihovo učenje je spontano, nenametnuto i samim tim i mnogo produktivnije.
U Dečijem Čarobnom Svetu vaša deca će imati priliku da uče engleski I italijanski.