Slikanje, crtanje i vajanje

U našoj školi uče se zanatske veštine stvaranja umetničkih dela, pravila crtanja i slikanja. Učenje ovih umetnosti kao povratak ručnim veštinama oduvek je imalo uzvišen i isceljujući značaj, naročito u ovom vremenu kao predah od zračenja kompjutera, mobilnih telefona i sličnih aparata. Takođe, rad sa našim predavačima I pedagozima može da posluži kao odlična platforma za dalje i ozbiljnije usavršavanje vašeg deteta, za neku buduću karijeru umetnika.